International – P-S

International Organizations
P – S

PAKISTAN

Khawar International Montessori Organization

14-Nargis Block, Allama Iqbal Town
Lahore, Pakistan
Voice: 92 42 445640
Email: ykr@brain.net.pk

The organization is working from 1987 and now having plans to gather all the teachers and schools at one platform for betterment of Montessori education. Memberships are available for qualified schools from all over the world.

The Pakistan Montessori Association

43/3/G Block VI PECHS
Karachi 29
Voice/Fax: 92 21 454-3952


PHILIPPINES

 London Montessori Centre Philippines

26 Binney St.
London W1Y 1YN
Email: lmc@montessoriphilippines.com

Established in 1995, the LONDON MONTESSORI Centre PHILIPPINES (LMC) now provides international standards of Teacher Training, Pre-school and Montessori support services here in the Philippines. With our offices in Valle Verde, Pre-school Centres all over Metro Manila and a factory in the export-capital Cebu, we are well-positioned to cater to parents, teachers and those looking for quality Montessori materials.


POLAND

International Montessori Education Centre

Dzierzby 26/28
Warsaw, Poland 02-836
Voice: +48 22 899 19 32
Email:  bluro@mcem.pl

Our mission is to inspire our students to explore the wonderful world around us and to discover “new lands” far, far away.


ROMONIA

Associatia Montessori din Romania

Str. Agatha Birsescu No. 14
Bloc V-29, Sc.3, Ap. 15
74352 Bucharest 77
Voice: 40 1 321-7690/783-6826
Fax: 40 1 337-0448

Association for Pedagogical Alternatives

Eroilor 21
Craiova, Dolj 1100 Romania
Voice: 004051122095
Email: apa@2000@mailsurf.com
Contact: Alin Veleanu


SRI LANKA

National Children Education Foundation

New Town, Mullereiyawa
Colombo, Sri Lanka
Voice: 94 1 578-090


SWEDEN

Norrbottens Intresse-och föräldraförening för Montessori (NIM)

Christina Huhtasaari
Storgatan 61
972 31 Luleå
Voice: 0920 168 65
E-mail: Christina.Huhtasaari@bd.lst.se

NIM, Norrbottens föräldra- och intresseförening för Montessori, är en av många oberoende montessoriföreningar i landet. Det är en ideell och partipolitiskt obunden förening med syfte att arbeta för Montessoripedagogikens spridande i Norrbotten. Föreningens syfte är att

  • Stimulera andra människor att lära sig mer om Maria Montessoris filosofi och metodik
  • Slå vakt om initiativ och handlingsutrymme för det pedagogiska alternativ som Montessori innebär
  • Verka för att engagerade människor får möjlighet att vara tillsammans och pröva sina idéer inom ramen för våra läroplaners mål och riktlinjer
  • Erbjuda gemenskap och stöd till alla som vill ha erfarenhetsutbyte mellan den allmänna skolan och en viss pedagogisk profil
  • Verka för att göra Norrbotten till ett pedagogiskt centrum
  • Verka för att få till stånd Montessoriutbildning i Norrbotten

Föreningen ska också utbyta erfarenheter med andra Montessoriföreningar i Sverige och i utlandet.

Svenska Montessoriförbundet

Kungsgatan 69
112 27 Stockholm, Sweden
Voice: 08 653 92 86
Fax: 08 654 40 25

Svenska Montessoriförbundet är en sammanslutning av lokala montessoriföreningar, för närvarande c:a 200 (oktober 1997). Förbundet verkar för pedagogikens utbredning genom att

  • bidra med råd och anvisningar vid bildandet av nya montessoriföreningar
  • stödja montessoriföreningarna i deras strävan att bilda nya montessoriförskolor och montessoriklasser
  • tillhandahålla informationsmaterial
  • verka för utbildning i Sverige av montessorilärare på förskole- och grundskolenivå

Svenska Montessoriförbundet ger ut tidskriften MontessoriTidningen, ISSN 1103-8101, som utkommer med 6 nr/år.


SWITZERLAND

Assoziation Montessori (Suisse)

41 Quai Wilson
1201 Geneva
Voice: 41 22 789-0208

Assoziation Montessori Schweiz

Sektion der Deutschen und Rätoromanischen Schweiz
Scheuchzerstrasse 35
8006 Zurich
Voice: 41 1 361-0175

Advertisements

[easy_ad_inject_2]